Alpin Geoedukacja to turystyka po Jurze Krakowsko – Częstochowskiej uzupełniona o wiedzę z zakresu geologii. Całość ma formę zabawy dostosowanej do grupy wiekowej uczestników. W programie zwiedzanie jaskiń, wykłady, eksperymenty naukowe, gra terenowa i wspólne ognisko pod wiatą Alpin Camp w Białym Kościele.

Projekt jest skierowany do uczniów, ale także rodzin, firm i grup zorganizowanych.

facebook: Alpin Geoedukacja